Om (Aum) yra mantra, induistų suvokiama kaip malda į save patį. Tai dvasinė vibracija, pereinanti per visą kūną ir galiausiai pasiekianti būties (sielos) centrą.

Upanišadose yra pirmasis ir aiškus skiemens OM apibūdinimas, kaip transendentinio, kosminio garso, kuris yra viso ko pradžia: “OM! Šis garsas yra viskas.  Praeitis, dabartis ir ateitis – viskas yra mantra OM, ir tai kas yra už trijų išmatavimų – tai taip pat garsas OM“.

Om ženklas yra siejamas su viso pasaulio pradžia ir visa aplinka, kuri šiuo metu yra aplink mus. Šio garso giedojimas sudaro vibraciją tolygią 432 Hz dažniui, lygiai tokią pačią vibraciją mes randame ir visoje gamtoje, todėl giedodami Om, mes pripažįstame ryšį su mus supančia gamta, bet kuria gyvybe ir visata.

Šivananda jogos vedanos centro išleistoje knygoje „Meditacija“ rašoma: „ Jeigu tariame AUM su giliu atsidavimu ir koncentracija, jis suaktyvina ir transformuoja kiekvieną mūsų fizinio kūno atomą, sukuria naujas vibracijas, pažadina mūsų neveikliąsias fizines ir protines galias. Jis suteikia kūnui gyvybingumo ir stiprybės.

Hinduzme teigiama, kad garsas OM žymi viršsąmoninį, transcendentinį skeimenį, iš kurio virpesių atsirado Visata. Jis apbūdina beasmenę aukščiausią Dievo formą, atstovaujančią beribę visuotinę sąmonę. Aum – tai pradinis garsas, kuriuo Dievas palaiko Visatą.

Om yra visų mantrų ir nesuskaičiuojamų garsų sėkla arba esmė. Kartu tai visų mantrų viršūnė. Sakoma, kad
Om vibracija atitinka varpo skambesį, – pagrindinė ir svarbiausioji mantra gaudžia kaip varpas, ji apima visą būtį, begarsį garsą, tylos būtį.

Yra sakoma: „kiekvienos pamokos pradžioje ir pabaigoje reikia tarti garsą OM. Jeigu OM nėra tariamas, praktikos rezultatai išsisklaido iš atminties, mantra OM  neužantspauduoja erdvės ir  žinios dingsta“.

OM yra simbolis, kuris viską apima ir savyje talpina.