Bodhi jogos pavadinimas kilęs iš budizmo tradicijos. Pasakojama, kad dvasinis mokytojas Siddhartha Gautamas, dar žinomas kaip Buddha, nušvito sėdėdamas po šventu figmedžiu, nuo tada šis medis yra vadinamas Bodhi medžiu. Bodhi medis simbolizuoja gerumą, meilę, nuolankumą ir priėmimą, savęs bei kitų.

Bodhi išvertus iš Sanskrito kalbos reiškia “Nušvitimas, Prabudimas”. Jogos studijoje Bodhi kiekvienas eisime geresniu savęs suvokimo, pažinimo, o gal net ir atradimo keliu

Pasitelkę jogos praktikas, meditacijas, kvėpavimą, įvairius seminarus ir paskaitas, mokinsimės geriau pajausti savo kūną, nuraminti protą, paleisti visas negatyvias, o kartais ir pozityvias mintis, kad išgirstume savo vidinę tylą. Atsipalaidavę, nurimę ir sustiprėję geriau girdėsime savo intuiciją, širdies balsą, išmoksime pamilti save ir aplinkinius.